นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


                                                                                                                     


 

 คณะศิษย์เก่าร่วมจัดงาน "วันคืนสู่เหย้า ชาว ค.บ.ว"

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 


ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม Big Clearning Day 5 ธันวาคม 2557 

 

 

 

ผู้อำนวยการรับมอบของที่ระลึก

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2558

ผู้อำนวยการรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล และศาสตราจารย์รับเชฺิญจากประเทศฟินแลนด์ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง"การเรียนรู้และแรงจูงใจของนักเรียนไทยในวิชาพื้นฐาน" โดยได้สังเกตการสอนในระดับชั้น ม.3 ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูมัสนา หมานเหล็บ) วิชาวิทยาศาสตร์(ครูไรหนับ โกงเหลง)และวิชาภาษาอังกฤษ(ครูดวงกมล นาคทุ่งเตา)                 เมื่อวันที่ 20 ม.ค 58

 


เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2558 ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.3 ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือ
ครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2558 ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.3 ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือ ครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี

 

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2558 ได้ไปศึกษาเรียนรู้โครงการในพระราชดำหริ"โครงการชั่งหัวมัน" จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2558 ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.3 ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือ
ครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี


 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
รายงานผลสัมฤทธิ์2557 อ่าน: 1
ประกาศ 0 ร อ่าน: 1
ประกาศ มส อ่าน: 1
เอกสารแนะแนว อ่าน: 2
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2.57 อ่าน: 2
ประกาศผลการแก้ มส อ่าน: 1
ปพ5 ชุมนุม อ่าน: 1
ประกาศผลชุนุม อ่าน: 3
ปะหน้าซอง ปะหน้าข้อสอบ อ่าน: 4
ประกาศผล57 อ่าน: 15
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by www.ksb-spm11.com