นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้มอบโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 12 ตัว ให้กับโรงเรียน
  สมศ.ประกาศผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 อยู่ในระดับดี 

นักศึกษาราชภัฎสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2.57 อ่าน: 0
ประกาศผลการแก้ มส อ่าน: 0
ประกาศผลการแก้ มส อ่าน: 0
ปพ5 ชุมนุม อ่าน: 0
ประกาศผลชุนุม อ่าน: 2
ปะหน้าซอง ปะหน้าข้อสอบ อ่าน: 3
ประการผล มส. อ่าน: 6
ประกาศผล57 อ่าน: 13
โลโก้ อ่าน: 78
รายงานผลสัมฤทธิ์1.56 อ่าน: 71
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by www.ksb-spm11.com