นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 

 

     
 ยินดีต้อนรับคุณครูอารีย์  ชูเทพ สู่ ค.บ.ว    เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58 ได้จัดกิจกรรมประชุม    กิจกรรมสวดมนต์แปล ทุกวันศุกร์ 
    ผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1     ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ    
    แก่นักเรียนดี นักเรียนเก่ง ผ่านทางผู้ปกครอง    
         
         
 11  มิ.ย. 58 จัดกิจกรรม"วันไหว้ครู" โดยได้รับเกียรติ    ยินดีต้อนรับคุณครูทนงศักดิ์  เพชรชนะ      6-8  พ.ค. 58 อบรมปฏิบัติการ
 จากคุณครูสำราญ  ทรพพคช มาเป็นประธานในพิธี    น.ศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี     การใช้ Goo gle docs
 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน    สู่ ค.บ.ว และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์     เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผลวัมฤทธิ์
         
         
 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58 ได้ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา    กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.58     
ณ วัดควนสุบรรณ    กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ เพื่อ     
    ส่งเสริมทางด้านวิชาการและการแสดงของนักเรียน     

 

 

 


 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
MOU อ่าน: 20
วิเคราะห์ o net 57 อ่าน: 28
นักเรียน1.58 อ่าน: 45
โลโก้ อ่าน: 105
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by www.ksb-spm11.com