นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


                                                                                                                     


 

 คณะศิษย์เก่าร่วมจัดงาน "วันคืนสู่เหย้า ชาว ค.บ.ว"

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 

VDO การนำ Google-site สู่การเรียนการสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้ จาก มอ.สงขลา

กิจกรรม Big Clearning Day 5 ธันวาคม 2557 

 

 

 

ผู้อำนวยการรับมอบของที่ระลึก

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2558

ผู้อำนวยการรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล และศาสตราจารย์รับเชฺิญจากประเทศฟินแลนด์ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง"การเรียนรู้และแรงจูงใจของนักเรียนไทยในวิชาพื้นฐาน" โดยได้สังเกตการสอนในระดับชั้น ม.3 ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูมัสนา หมานเหล็บ) วิชาวิทยาศาสตร์(ครูไรหนับ โกงเหลง)และวิชาภาษาอังกฤษ(ครูดวงกมล นาคทุ่งเตา)                 เมื่อวันที่ 20 ม.ค 58

 


 


 

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2.57 อ่าน: 0
ประกาศผลการแก้ มส อ่าน: 0
ประกาศผลการแก้ มส อ่าน: 0
ปพ5 ชุมนุม อ่าน: 0
ประกาศผลชุนุม อ่าน: 2
ปะหน้าซอง ปะหน้าข้อสอบ อ่าน: 3
ประการผล มส. อ่าน: 6
ประกาศผล57 อ่าน: 13
โลโก้ อ่าน: 78
รายงานผลสัมฤทธิ์1.56 อ่าน: 71
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by www.ksb-spm11.com